Menu
  • kosten besparen en kwaliteit verbeteren
    kosten besparen en kwaliteit verbeteren
Tarieven DZD

DZD - prijzen v5 

Support op wijkverpleegkundige indicatiestelling (PGB)(Omaha-systematiek)
(Door BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige met AGB-code)

Per uur                                      € 55,00 (BTW-vrij)

Support

Om te komen tot een optimaal gebruik van Digitaal ZorgDossier (op vooraf afgesproken tijden):
Support, per uur                         € 75,00

Aanmaken en gebruiksklaar maken nieuwe cliëntendossiers:
per cliëntendossier                      € 25,00


Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (m.u.v. prijs verpleegkundige indicatiestelling).