Menu
  • de toekomst van de zorg begint hier
    de toekomst van de zorg begint hier
   Digitaal registreren en communiceren

Het Digitaal ZorgDossier is een innovatief digitaal systeem voor registreren en communiceren in de zorg.

   Professionaliseren en optimaliseren

Het Digitaal ZorgDossier professionaliseert en optimaliseert zorgprocessen doordat alle diensten- en informatiestromen worden gedigitaliseerd.

   24/7 gegevens inzien, bewerken en delen

Het Digitaal ZorgDossier werkt op pc, tablet en smartphone, zodat u altijd en overal de meest actuele gegevens kunt inzien, bewerken en delen. 

   Inzetbaar in elke zorgomgeving

Het Digitaal ZorgDossier voldoet aan de eisen van HKZ en ISO 9001 en is inzetbaar in elke zorgomgeving, zowel extra- als intramuraal: thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, etc.

   Snel en doeltreffend indiceren en rapporteren op basis van Omaha-systematiek

Het Digitaal ZorgDossier bevat formulieren voor indicatiestelling en rapportage volgens de Omaha-systematiek, de 'gouden standaard'.

   Classificeren & indiceren DZD Omaha-systematiek

Het classificatieformulier is de basis. Algoritmes zorgen voor de doorvertaling naar een persoonsgericht zorgleefplan, een zorgarrangement en een indicatie. Klik hier om te zien hoe het werkt.

   Delen van bestanden binnen de beveiligde omgeving

Met het gebruik van Digitaal ZorgDossier is het niet meer nodig om privacy-gevoelige data per email te versturen, wat datalekken voorkomt. Het delen van data kan door het eenmalig beschikbaar stellen van een formulier en door het uploaden van één of meerdere bestanden in het upload portaal.

   Door Kiwa goedgekeurd

Vanuit 'Mijn Keurmerk' van Kiwa Nederland moeten zzp'ers werken met een cliëntendossier dat voldoet aan de wettelijke eisen. Kiwa toetst de in gebruik zijnde dossiers; Digitaal ZorgDossier voldoet en is goedgekeurd.

Kiwa - ECD 100x53

Het Digitaal ZorgDossier is
• privacy-proof: alle informatie blijft binnen een veilige online-omgeving
• kosteneffectief: optimaal rendement zonder hoge investeringen
• gebruiksvriendelijk: slimme softwarestructuur en intuïtieve gebruikersinterface
• plug and play: snel en simpel te implementeren
Het Digitaal ZorgDossier biedt
Eenvoud en gemak

Door een combinatie van een slimme softwarestructuur en een intuïtieve gebruikersinterface is het Digitaal ZorgDossier zeer gebruiksvriendelijk en snel en simpel te implementeren.

Kwaliteit en veiligheid

Informatie die in het Digitaal ZorgDossier wordt geregistreerd, bewerkt of gedeeld blijft binnen een veilige online-omgeving. Privacygevoelige informatie hoeft dus niet meer via openbare kanalen te worden verstuurd. 

Transparantie en borging

Gegevens over de geleverde zorg zijn in het Digitaal ZorgDossier direct beschikbaar en hoeven dus niet meer achteraf te worden ingevoerd. Dat levert tijdwinst op, maar bovendien neemt daardoor de kans op fouten, fraude en oneigenlijk gebruik flink af.

Wilt u zorgprocessen professionaliseren en optimaliseren?

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalzorgdossier.com. Ook kunt u gebruik maken van de contactgegevens om met ons in contact te komen. Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.